ARTSEN VOOR WAARHEID

Vooraf: Alle voorbeelden en beweringen in onderstaand artikel kunt u zelf, in uw eigen zoektocht op internet, in deze tekst, op onze bronpagina of in de tekst van de flyer terug vinden. Hieronder heb ik enkele linken toegevoegd die ik belangrijk vind voor verdieping en inzichten in dit specifieke stuk.

Onze Nederlands huisarts Elke de Klerk heeft samen met artsen uit Europa, artsen voor waarheid/ voorlichting opgezet (World Docters Alliance). Deze organisatie is opgericht om in binnen en buitenland de waarheid achter deze PANDEMIE boven water te krijgen. Dit deed zij, omdat ze in de beginfase van deze pandemie berichten kreeg via het RIVM over hoe ze bepaalde zaken moest omschrijven en behandelen. Deze mochten niet openbaar worden. Haar gevoel gaf duidelijk aan dat de situatie niet klopte. Zij komt uit een farmaceutische familie en weet als geen ander hoe deze branche werkt met dealtjes en vertellen van halve waarheden (positieve zaken vermelden, negatieve gevolgen verwijderen). Bekijk dit interview waarin zij zich hierover uitspreekt.

Vanuit artsen voor waarheid is er een grote wereldwijde videoboodschap gedaan waarin deskundigen feiten over deze pandemie meedeelden. Deze artsen vroegen vanuit hun expertise en ervaring collega’s zich uit te spreken tegen deze pandemische leugen. Notice of liabilty (kennisgeving van aansprakelijkheid). De oproep werd binnen een paar uur van youtube verwijderd. Desalniettemin is er massaal door artsen wereldwijd gereageerd.

Elke krijgt vanuit vele landen vragen van artsen hoe zij met deze onlogisch geïnformeerde situatie om moeten gaan. Elke en haar team zijn zeker niet de enige (huis)artsen die ervaren dat de huidige situatie niet klopt en zich hiertegen uitspreken. Na aanleiding van dit alles heeft Elke de Nederlandse staat gedagvaard. Lees deze link voor meer bevindingen en ervaringen van o.a. artsen die zich uit durven te spreken.

Speciaal voor Nederlandse artsen is er nu artsen collectief opgezet. Mocht u wantrouwig zijn wat betreft dit bericht, dan raad ik u aan op de site van artsen collectief te kijken.

‘De corona-paniek is een toneelstuk. Het is een oplichting. Zwendel. Het is de hoogste tijd dat we begrijpen dat wij ons middenin een wereldwijde misdaad bevinden.’

DR HEIKO SCHONING,
ARTSEN VOOR VOORLICHTING, DUITSLAND

Nico Sloot internationaal ondernemer

Nico ondervond net als Elke dat er veel zaken en beslissingen in het corona beleid onlogisch waren of niet klopten. Hij heeft zich met een divers team (artsen, economen zie link film) ingezet om de politiek te voorzien van andere informatie en betere oplossingen. De politiek heeft hier op geen enkel wijze gehoor aangegeven. Dit vond hij zeer merkwaardig. Hij heeft over dit traject een verhelderende film gemaakt; hoe het corona ‘spel’ vrijwel alleen voor de absolute macht (BIG FARMA, BIG OIL en BIG TECH) grote belangen heeft en er geen enkele sprake is van belang voor de volksgezondheid, integendeel.

WAARHEID ACHTER DEZE PANDEMIE

Voor 2018 was er sprake van een PANDEMIE als er meer dan 10% van de bevolking ernstig getroffen zou worden door een virus. In 2018 is dit door de WHO bijgesteld naar 3,5%. Ook zijn er in dat jaar miljoenen testkits COVID 19 verkocht. Bij deze link (punt 3 en 4 verkoop COVID 19 testkits in 2018) vind je hier het bewijs voor. Het is toch wel heel erg apart, dat er in 2018 al testkits verkocht zijn voor een virus wat zo goed als 1 januari 2020 zou opvlammen.

We hebben nu een mortaliteitscijfer van 0,14% wereldwijd, dit is nog lang geen 3,5% waar men een pandemie voor uit mag spreken. Je zou verwachten dat de WHO met zo’n laag mortaliteitscijfer de pandemie zou opheffen. Maar anders is waar. We lopen allemaal met in-efficiënte mondkapjes voor, zijn van elkaar verwijderd et cetera. Alle hier bovenstaande feiten/ linken wijzen erop dat er meer achter (deze zorgvuldig geplande) pandemie zit

HUISARTSEN ZIJN BANG VOOR REPRESAILLES

Het is voor (huis)artsen heel erg moeilijk om zich eerlijk uit te spreken. Zij hebben te maken met afspraken en een artsen vereniging die met represailles komt als artsen niet conform de opgelegde afspraken handelen. Zij moeten ten tijde van crisis protocollen uitvoeren, waarbij zelf nadenken niet van ze verlangd wordt.

De crisis in maart ligt al ver achter ons. (Huis)artsen moeten nu wél zelf gaan nadenken. Als er zaken zijn die niet kloppen, als ze met protocollen moeten werken die niet tot het juiste resultaat leiden, zullen zij zeker hun bevindingen en vraagtekens moeten uiten. Maar dit gebeurt te weinig. Men is te bang voor represailles of verschuild zich achter te weinig kennis om een goed oordeel te vellen. Daarom moeten ze zelf onderzoek naar hun bevindingen gaan doen, want deze notice of liability geldt ook voor hen!

Als er slachtoffers vallen doordat je niet bereid bent om onderzoek te doen, ben je mede verantwoordelijk!


Er zijn zoveel documenten, onderzoeken en feiten die aantonen dat deze politieke insteek met betrekking op de pandemie, diens maatregelen en het verplicht vaccineren niet klopt. Als mensen die kunnen ingrijpen (rechters, artsen, politie, GGD’s) nu ondanks twijfels en al het tegengeluid niets doen, zijn zij mede verantwoordelijk voor de gevolgen! Gevolgen in de breedste zin van het woord;

 • slachtoffers door het dragen van niet werkende mondkapjes,
 • slachtoffers onder de kwetsbare doelgroep en zorgpersoneel die straks als eerste gevaccineerd moeten worden,
 • verstoren van de ontwikkeling van de opgroeiende jeugd, onze Nederlandse toekomst
 • onze groeiende economische schulden als gevolg van de (onnodige) steunpakketten,
 • het door moeten betalen van medewerkers die ziek worden na nemen van dit vaccin.
 • de overheid neemt volledig de schadeclaims van het vaccin voor rekening betaald met ons belastinggeld,
 • corruptie door meewerken en realiseren van de belangen van de allerrijksten,
 • het digitaliseren van de mens
 • het opheffen van onze vrije democratische rechtsstaat
 • et cetera.

(Huis)artsen hebben de eed van Hippocrates afgelegd en zullen ten allen tijde moeten handelen naar wat het beste is voor hun patiënten, dat is dus de Nederlandse samenleving. Hetzelfde geldt voor politieagenten die er zijn om het volk te beschermen. Rechters die gezworen hebben goed recht te spreken. Media die geacht wordt kritisch te kijken en te schrijven en niet zelfstandig besluit de lijn van de politiek te kiezen (luister Pieter Klok zijn reactie, hoofdredacteur Volkskrant). Dit is geen journalistiek, hij moet openstaan voor en onderzoek doen naar andere geluiden die geen belangen nastreven. Wij zijn een democratische rechtstaat en geen dictatuur waarin de overheid bepaalt wat wij wel en niet mogen weten!

‘Alle regelgevende instanties zeggen: “Er is geen behandeling voor covid19.” Allemaal leugens. Ik noem dat misleiding. Men wil covid19 niet genezen, omdat iedereen aan de vaccins moet.’

DR ROB ELENS, 
MEDISCH CENTRUM DE PEEL

‘De WHO en andere organisaties hebben samengewerkt om veel te hoge doses van HCQ toe te dienen, om zo het aantal sterfgevallen te verhogen.’

DR MERYL NASS

COVID, zie onderste regel

Waar is het vaccin voor bedoeld

Voor corona is een vaccinatie absoluut geen oplossing. Het sars-cov-2 virus is nog nooit geïsoleerd gevonden. Hierdoor kan er, net zoals bij andere griepvarianten, geen specifiek vaccin voor gemaakt worden. Bovendien hebben wij al veel antilichamen tegen corona. Het sars-cov-2 virus is slechts voor een klein percentage anders dan het sars-cov-1 virus, zo klein, dat het nog niet eens aangetoond kan worden. Onze T-killer cellen kunnen in vrijwel alle gevallen deze variant zelf aan. Koorts en ziek worden horen bij het proces van immuniteit opbouwen. Mensen die zowel hart en vaatziekten als overgewicht hebben lopen groter risico. Mochten zij het krijgen, zijn er nu gelukkig medicijnen om in de beginfase de ernst te dempen. Zij zijn de risico groep en lopen kans op vrijwel alle ziektes. Coaching en begeleiding in verbeteren van leefstijl is voor deze doelgroep het beste medicijn.

Bill Gates: “Alleen mensen die gevaccineerd zijn tegen covid-19 zullen nog mogen reizen, naar school gaan, bijeenkomsten bezoeken en werken.” 

Met andere woorden: deze vaccin-dealer wil letterlijk de hele mensheid chanteren om zijn vaccin te aanvaarden. Gates heeft reeds een patent op de technologie die het mogelijk maakt het lichaam van een individu altijd en overal te traceren. Deze technologie heet WO2020-060606 (33). Recent werd een programma om vaccinaties te produceren gekoppeld aan een digitaal ID 

https://www.stopworldcontrol.com/nl/rapport/
Zie onderaan in de link voor de bronnen

  4 Reacties

  1. […] Er is op geen enkel moment een basis geweest om te beweren dat er een pandemie is. Medisch niet, statistisch niet en epidemiologisch gezien niet.Verklaring huisarts Elke de Klerk, maar ook vele andere wetenschappers en artsen Elke de Klerk toespraak 20 december over kennisgeving van aansprakelijkheid […]

  2. […] Je zult niets bezitten en je zult gelukkig zijn Covid 19 maakt miljardairs rijker en de rest van de wereld armer Wat zijn ze van plan met ons ons 2021 Artsen voor waarheid […]

  Geef een reactie

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *