Agenda 2030 en de gevolgen voor uw leven en inkomen

Agenda 2030 is onderdeel van Agenda 21

The 2030 Agenda: Our responsibility as a university | ETH ...

Agenda 21

Het doel van Agenda 21 is alles wat er wereldwijd is; Water, flora, fauna, lucht, land en de mens in kaart brengen, verdelen, verzorgen en/ of terugbrengen naar zijn oorsprong en controleren of toezien op.

Rosa Koire is een deskundige op het gebied van Agenda 21. Zij geeft vele lezingen over dit onderwerp. Hier kunt u belangrijke interviews met haar over de gevolgen van de invoering van deze Agenda bekijken.

Corona als rookgordijn om een ‘Great Reset’ door te voeren. Oude systemen zijn vastgelopen. Flora, fauna en andere mooie issues uit Agenda 2030 zijn slechts een cover up.

Wie zijn de organisaties achter AGENDA 21 en 2030?

United Nations Logo, United Nations Symbol, Meaning ...

The United Nations kan door nieuwe digitale ontwikkelingen en samenwerkingen met profit organisaties de lang door hun ‘gewenste’ Agenda voor de 21e eeuw ten uitvoer brengen.

Doel van de UNITED NATIONS is GLOBALISATIE

 • 1 wereldwijde leiding UN
 • 1 wereld bank (World bank)
 • 1 gezondheidsorganisatie (World Health)
 • 1 handelsorganisatie (World Trade Centre)
 • 1 wereldwijd leger (NAVO)
 • 1 economisch orgaan (World Economic Forum).

Belanghebbende partijen als the Bill and Melinda Gates foundation (vaccinaties (zie doelstellingen Gavi verderop) en eugenics) en The Rockefeller foundation (de banken *1) hebben zich in 2016 verenigd met de UN (communisme) en het World Economic Forum (Klaus Schwab). Door de krachten te bundelen werd het mogelijk om in beider belang het creëren van 1 overzichtelijk wereldrijk te realiseren.

Groot nadeel van het werken aan HUN belangen voor ons …

Het bestuur achter AGENDA 21 is NIET democratisch. Grote corporate states, stakeholders en partners van de bedenkers van Agenda 21 zullen wereldwijd de beslissingen over onze manier van leven en leefomgeving (gaan) nemen. Wij hebben geen inspraak in regelgevingen, besluiten, controles en/of toezicht.

Deze bedrijven werken op basis van profit. De besluiten die zij nemen in de verschillende sectoren waar zij van grote invloed zijn, zijn dus NIET in het belang van gezondheid en wat het beste is voor de Nederlandse bevolking. Hoe mooi zij hun marketing verhaal ook mogen maken.

Agenda 2030

Er waren een aantal problemen die het realiseren van Agenda 21 in de weg stonden. Deze problemen pakken ‘ze’ aan de hand van een tussenstap aan.

Reporting progress on the 2030 Agenda: Navigating through ...

In hoofdlijnen zijn dit de 3 problemen

1. Landen hebben enorme schulden

Het wereldwijde geldsysteem staat op omvallen. De schulden van landen zijn enorm. Ook onze staatschuld is buiten proportioneel.

*1 The Bankers

De 8 meest invloedrijke families ter wereld zijn de eigenaren van vrijwel alle banken (op Rusland, Cuba en Iran na). Zij lenen al honderden jaren geld aan landen. Voor bijvoorbeeld oorlogen, maar ook grote investeringen. De wereldeconomie is volledig afhankelijk van de beslissingen die deze groep mensen maakt.

Goldman Sachs, Rockefeller, Lehman and Kuhn Loeb van New York, The Rothshilds uit Paris en London, Warburgs uit Hamburg, the Lazards uit Paris en in Israel Moses Seif familie van Rome. Zij beheren alle wereldwijde munten: de Chinese Ren, de Yen, Pond, Sterling en euro. De controle op dit systeem is uit de hand gelopen.

‘Zij’ willen een nieuw digitaal wereldwijd controleerbaar betaalsysteem. Om dit te realiseren zal er een reset in ons huidige systeem gedaan moeten worden.

2. Exponentiële groei wereldbevolking

Door steeds meer technologische mogelijkheden en welvaart is er een explosieve groei van de wereldbevolking en een grote toename van CO2 en andere vervuiling. Om de CO2 terug te dringen willen ‘zij’ de wereldbevolking en de veestapel aanzienlijk terugbrengen en de mens vervolgens controleren in dat wat ze doen.

‘Zij’ willen controleren:
(Bekijk de link en zie hoe Bill Gates aanstuurt op ‘reduce world population’)

 • waar wij ons geld (basisloon) aan uitgeven (digitaal banksysteem)
 • hoe wij ons ontwikkelen (transhumanisme, artificial intelligence)
 • wat wij doen en hoe wij ons voelen (digitale tatoo)
 • hoe wij ons gedragen (belonen/ straffen via Chinees communistisch puntensysteem)

Verderop toegelicht.

3. De groei van nieuwe technologische ontwikkelingen past niet in het systeem waarin wij leven, werken en op wie wij zijn

De ‘belanghebbende partijen’ die verantwoordelijk zijn voor deze ontwikkelingen willen een:

Gedigitaliseerde gecontroleerde samenleving

 • Digitaal onderwijs en thuiswerk: ontwikkeling software pakketten.
  Gevolg: bezuinigen en veranderingen in het onderwijs
 • 1 wereldwijd digitaal betaalsysteem: cash geld is niet meer te controleren.
  Gevolg: volledig afhankelijk van het systeem.
 • Digitale energie: windmolen parken en zonneparken, opkopen land van boeren.
  Gevolg: meer grond/ bezit voor de Elite en grote multinationals, minder mogelijkheden voor ons om onafhankelijk van de overheid/ zelfstandig als samenleving te blijven.
 • Gedigitaliseerd geprint voedsel: CO2 uitstoot door veestapel beperken en bevolking halveren waardoor er minder voedsel nodig is.
  Gevolg: veranderingen in contact met en verzorging van dieren en alles wat erbij komt kijken.
 • Digitale beveiliging en digitaal strafsysteem: Wij zijn 24/7 controleerbaar door middel van camera’s en een persoonlijke digitale tatoo. Oordeelt het systeem verkeerd, is het moeilijk om dit gerectificeerd te krijgen. Houd je je niet aan de regels worden jou dingen ontzegt (bijvoorbeeld toegang tot je bankrekening) en/ of vindt buitensluiting plaats.
  Gevolg: geen vrijheid meer. Uitzonderingen, discussie en overleg mogelijkheden met agenten bestaan niet meer. Bezuinigen bij de politie.
 • Digitaal medisch handelen: Nanoparticels zoeken de klacht op en kunnen deze herstellen.
  Gevolg: bezuinigen in de medische sector.
Voorbeeld van de verdienste van de Big Tech afgelopen jaar door thuisonderwijs.

Big Tech voert deze ontwikkelingen momenteel in via beleidscampagnes gestimuleerd vanuit de overheid. Zij rechtvaardigen deze veranderingen omwille van Pandemie en Klimaat. Of te wel AGENDA 21. De profit en macht voor de technologische sector zal enorm toenemen en gaat ten koste van onze vrijheden, werkwijzen, banen, ons inkomen en onze manier van leven.

Hoe zal uw baan eruit gaan zien als uw sector en werk gedigitaliseerd worden?

Ook voor de mens heeft Big Tech serieuze veranderingen

Transhumanisme, Artificial intelligence

Passage uit het boek society 4.0 (de opkomst van de 4e industriële revolutie) van professor Bob de Wit:
De mens 2.0, 3.0, 4.0.

Issue 7 (rethinking human life) pg 71
Elite upgrade

Humans can be upgraded with new biotechnology developments such as the CRISPR-Cas-9 technology, with which human DNA can be manipulated. As a result there will be modified humans: Sapiens 2.X. Humans can also be upgraded by implanting brain-machine interfaces (BMIs), leading to what Elon Musk calls “humans with a neural lace”, also called cyborgs. These upgraded humans 3.X may have an IQ of 300 or higher. The difference compared with the intelligence of the current Sapiens 1.0 is huge – comparable to the IQ difference between humans and chimpanzees. And human-like robots with artificial intelligence, such as Sophia, will lead to artificial human beings (4.0) that potentially possess eternal life.

Wat is de werkwijze om tot realisatie van AGENDA 21 en voor nu AGENDA 2030 te komen

Om het wereldwijde systeem te veranderen naar de door ‘hun’ gewenste situatie: Globalisatie/ communisme, controle, financiën en macht, maken ze gebruik van:

PROBLEM – SOLUTION – SOLVE

Create a problem, offer (sell) the solution and solve the problem


1992: CREATE A PROBLEM
Creëer een wereldwijd probleem waarbij alle landen de macht overdragen aan 1 overkoepelende partij. De UNITED NATIONS.
Problemen die alle landen aangaan zijn: Klimaat en pandemie.
193 landen erkenden deze problemen en tekenden voor akkoord en volledige medewerking. (Note: KLaus Schwab heeft hier in 1970 een boek over geschreven)

2016: OFFER THE SOLUTION
Er worden 17 kernproblemen vastgesteld om KLIMAAT en PANDEMIEËN op te lossen: De 17 substainables goals. Vaccinatie/ immunisatie als oplossing voor de bevolking en ‘Build Back Better‘ als oplossing voor de reset van landen (invoeren alle digitale plannen).

2017:
Voorbereiding op de oplossingsfase. 2017 is massaal de start geweest voor de verkoop COVID 19 testkits.

2019 – 2020:
Creëer een crisis zodat de oplossing ‘vaccinatie’ aangeboden kan worden. Zij hebben gekozen om de crisis door een pandemie te laten beginnen.

Uit grote gebeurtenissen in de geschiedenis is gebleken dat ten tijde van crisis mensen eerder geneigd zijn de overheidsbeslissingen te volgen en mensen met angst minder goed in staat zijn zelf na te denken. Dit scenario hebben de wereldleiders in oktober 2019 uitvoerig doorgesproken in event 201.

De taak van de overheid en Media: houdt de mensen angstig met fascistische technieken voor een virus – zorg dat ze niet met elkaar in contact komen (zodat ze alvast wennen aan beperkingen) en informatie kunnen uitwisselen door lockdowns en social distancing – censureer al het tegengeluid en houdt mensen dom.

Vervolgens wereldwijd uitspreken dat deze crisis een window of opportunity is om te werken aan ‘Build Back Better’, waardoor mensen massaal een lichtpuntje in de crisis gaan zien en veel meer bereid zijn mee te werken aan de plannen van het WEF.

Door vele regels ten tijde van de crisis als ‘gedragsexperiment’ in te voeren, went de mens al aan een gecontroleerd leven met een grote rol van de overheid en weinig vrijheid. Dit is allemaal ter voorbereiding op het aankomende digitale, communistische systeem.

2020: SOLVE THE PROBLEM
Start wereldwijd met de aankondiging voor de leiders van de deelnemende landen met het aangeven van ‘The Great Reset’. Build Back better.

Professor Bob de Wit zag deze ‘Communistische’ digitale machtsovername in 2017 al op ons afkomen. Hij heeft er een duidelijke kijk op. Bekijk hier zijn interview.
De aankonding van The Great Reset door Klaus Swchwab.
Bekijk vanaf 12 minuten hoe ‘de Elite’ het menselijk leven in de toekomst voor ogen heeft.

Welke doelstellingen moeten in 2030 gerealiseerd zijn?

UN Agenda 2030: A Recipe for Global Socialism | Europe ...
 1. COVID 19 paspoort, iedereen is traceerbaar.
 2. Iedereen gevaccineerd. Zonder vaccinatie wordt je buiten gesloten van het dagelijkse leven.
  * Via jaarlijks terugkomende vaccinatie pleisters zal big Farma (naast ontzettend veel geld verdienen) gen therapie mogelijk maken. Het Pfizer vaccin bevat genetische gemodificeerde eiwitten die het DNA van de mens zullen gaan beïnvloeden. Niemand van ons weet nog wat hier de gevolgen van zullen zijn.
  * Elon Musk heeft in 2020 de eerste neuralink geïmplanteerd (electroden net welke over de hersenen wordt aangebracht voorzien van een transponder) in een brein.
  * Ook het jeugdjournaal heeft al uitgebreid aandacht voor de technologische mogelijkheden van deze neuralink over 20 jaar gehad.
 3. Omwille van alle digitale veranderingen moeten de digitaliseringsroutes verbeteren. Dit gebeurt nu door overal 5G mogelijk te maken en het aanbrengen van wereldwijd internet.
  (Italië ontvangt bijvoorbeeld hoge bedragen uit het corona noodfonds en besteed dit aan het verbeteren van de bereikbaarheid van internet).
 4. Ruimte, land en bezittingen komen in handen van grote corporate states en multinationals waardoor zij nog machtiger zullen zijn.
 5. De middenklassen tezamen met de miljonairs worden de nieuwe onderlaag. Dr. Vernon Coleman legt dit haarscherp uit.

2030:
De mens is gevaccineerd en heeft een digitale tatoo, economieën zijn kapot, mensen zijn afhankelijk van overheidsbeslissingen. In de meeste sectoren zullen de digitale ontwikkelingen doorgevoerd zijn. De wereldbevolking is klaar voor de mens passende bij de 21e eeuw, zoals Klaus Schwab dat hierboven duidelijk vertelt. De mens 2.0: TRANSHUMANISME.

2030 voor de elite: de start van het controleren en bezitten van alles wat er op aarde is.

2030 voor ons: You’ll own nothing but you will be happy

De slogan van het WEF zal gelden voor iedereen die de coronacrisis ‘overleeft’, digitale tatoo heeft, gevaccineerd is en meedoet met alle communistische opgelegde regels.
Polly doet veel onderzoek naar Agenda 2030. In deze video legt Polly uit wat Agenda 2030 inhoudt en wat de bedoeling voor ons als mens zal zijn. Wie is Polly: Political commentary, philosophy, psychology, research. Zij heeft ook de video over event 201 gemaakt eerder in dit stuk.

Is dit wat u en WIJ willen? Zullen wij écht gelukkig zijn?

Wij geven u deze informatie opdat u zelf kunt beslissen en onderzoeken of deze COVID Pandemie toevallig gekomen is, of dat het virus misbruikt en grootser belicht wordt vanwege een plan achter deze COVID PANDEMIE.

Is het écht de bedoeling dat wij allemaal gevaccineerd moeten worden vanwege de verspreiding van een zeer gevaarlijk killervirus met een nog lager sterfte cijfer dan de griep? Of is de bedoeling van deze pandemie het tot stand laten komen van Agenda 2030 op de wijze die de Elite voor ogen heeft?

Is de totstandkoming van Agenda 21 bedoeld om het klimaat te redden en de mens met een vaccinatie te beschermen tegen Pandemieën? Of is de doelstelling van Agenda 21: het komen tot een totalitaire wereldstaat, waarbij de United Nations en de grote multinationals de macht in handen krijgen en de wereld in deze 21e eeuw kunnen vormgeven zoals zij met hun technologische ontwikkelingen voor ogen hebben?

Wat betekent het voor u persoonlijk als er daadwerkelijk een plan achter de pandemie zit?

Wat zal bovengeschetst scenario voor uw bedrijf, uw bezit, uw toekomstdromen en gespaard pensioen betekenen?

Is bovenstaande niet belangrijk genoeg om serieus over na te denken? Een gewaarschuwd mens telt voor 2. Het lijkt ons erg belangrijk over dit scenario na te denken en dit uit te spreken. In plaats van achteraf zeggen: “Had ik het maar geweten, dan hadden we (nu) iets kunnen doen.”

Genoeg is genoeg

Waar ligt de grens! Wanneer gaan we zeggen GENOEG IS GENOEG. Er is geen weg meer terug als u straks uw land en bezit verkocht heeft aan grote buitenlandse opkopers die er nu een mooi bedrag voor bieden. Geld wat straks niets meer waard is als het geldsysteem klapt. Met grond behoudt u de mogelijkheid om zelfstandig te blijven, zonder inleveren van uw vrijheid en ‘iets’ te verdienen.

Ook is er geen weg meer terug als we eenmaal het genetisch gemanipuleerd mRNA vaccin genomen hebben. Gezonde mensen hebben op geen enkele wijze dit vaccin nodig. Door het vaccin te weigeren kunnen wij tijd rekken en aangeven dat wij antwoorden op bovenstaand verhaal willen. Wij willen een stem hebben in het ‘werkelijke doel’.

Als wij nu niets doen en niet achter deze vragen aangaan, zal iedereen onder een vermogen van 1 miljard zijn geld, toekomstplannen, dromen en zijn bezit kwijt raken, u ook. Is deze gok het u waard om te blijven geloven dat de overheid met alle maatregelen handelt in ons belang?

Zaken waar wij NU naar kunnen kijken

Professor Bob de Wit doet in zijn boek een oproep aan deskundigen om na te denken over een feedbacksysteem. Als de Agenda door de elite in 2030 gerealiseerd is, hebben wij géén invloed meer op besluitvormingen.

In zijn boek: Society 4.0. roept hij deskundigen op om samen met hem na te denken over hoe wij als mens toch inspraak kunnen houden in de vorm van een feedbacksysteem. Hoe en of we wetten en regels kunnen invoeren aangaande artificial intelligence en andere zaken waar we mee te krijgen. Waar ligt de grens bij deze Elite en wie bepaalt tot hoever je met transhumanisme mag gaan?

Deze ondernemer heeft het boek: ‘The great reset’ van Klaus Schwab gelezen, geeft zijn visie over de inhoud en vertelt wat hij denkt dat wij kunnen doen. Waar ligt voor jou de grens?!

Verdere verdieping en punten om over na te denken

Hoe ziet de wereld in 2050 gezien vanuit de ogen van Elon Musk.

Wat betekend artificial intelligence voor de mens volgens dr Carrie Madej?

 • De mens die nu gevoel heeft, vreugde kent als hij bij dierbaren is, houdt van feesten en partijen. Zal dit er nog wel zijn?
 • Hebben wij nog wel kans op een “gelukkig en gezond” leven (body & mind zijn 1)?
 • Mogen gewone mensen überhaupt wel geüpgraded worden, of zal dat alleen voor elite zijn?
 • Wat is de darkside of the medaille. Het wordt allemaal fantastisch gebracht, maar wat zijn de lange termijn gevolgen?
 • Willen wij echt in bijvoorbeeld ‘super sonische auto’s’ rijden die al onze vaardigheden onnodig maken?

De softcel chip of digitale tatoo die samensmelt met uw huid staat in contact met uw telefoon. Zo staat u 24/7 onder controle. Houd u zich niet aan de regels, dan volgen er sancties en verliest u punten. Er zal geen ruimte zijn voor eigen persoonlijke idealen.

Wie zijn wij en wat willen wij met u

Wij zijn bezorgde burgers die mede Nederlanders op de hoogte stellen van deze communistische plannen door de Elite (the Cabal). Wij zeggen niet dat dit de waarheid is, maar willen u wel inzicht geven in de andere kant van de overheidsmedaille.

Samen met u hopen wij een verschil te kunnen maken in de totstandkoming en de gevolgen van deze Agenda 2030.
Wij zoeken mensen die met ons mee willen denken over een betere en eerlijke toekomst. Een toekomst waarin wij en onze kinderen zich vrij (zonder speelbal van belanghebbende partijen te zijn) en zelfstandig kunnen ontwikkelen. Zonder afhankelijk te worden van grote multinationals die op winst gedreven bepalen wat er met ons land, ons lichaam en ons brein gaat gebeuren.

Andere artikelen lezen die zijn geschreven door deze auteur?

https://www.infoflyers.nl/wat-zijn-ze-van-plan/

https://www.infoflyers.nl/zelf-onderzoeken/

https://www.infoflyers.nl/artsen-voor-waarheid/

Bronnen vaccinaties en andere actuele onderwerpen

3 Reacties

 1. […] Agenda 2030 en de gevolgen voor uw inkomen […]

 2. Dank voor deze uiteenzetting, met kramp in mijn buik doorgenomen …

 3. […] Dat heeft maar met 1 ding te maken. THE GREAT RESET! Build Back Better, A window of opportunity, Agenda 2030 (Agenda 21)Voor deze BIG RESET is een crisis nodig. Dit is de corona crisis. Luister hier het […]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *